Styrelsen

Ordförande, dipl. ing. Tryggve Leander

Viceordförande,  ing. Robert Wiklund

 

Medlem, ing. Siru Lönnqvist

Medlem, Professor Heikki Ihasalo

Ombudsman, Katarina Fellman