Styrelsen

Ordförande, dipl. ing. Tryggve Leander

Viceordförande,  ing. Robert Wiklund

 

Medlem, ing. Siru Lönnqvist

Medlem, DE Henry Henriksson

Ombudsman, Katarina Fellman